Гугл, гигант во Интернет пребарување и филантропија

Почнувајќи како истражувачки проект кој настанал во студентски дом на Универзитетот Стенфорд, Гугл денес е компанија која вработува 53,000 луѓе и функционира на глобално ниво. Успехот на компанијата и остварените приходи (50 билиони УСД во 2012) овозможуваат секоја година милиони долари да бидат донирани за непрофитни цели, водејќи се од неофицијалниот слоган на компанијата: „Не биди злобен“.

Уникатната и дарежлива програма за корпоративно донирање на Гугл ги вклучува Наградите за глобално влијание за организации кои применуваат иновативен пристап во
решавањето на глобални проблеми. Во првиот циклус на доделување на награди биле доделени 23 милиони американски долари за различни цели, како: систем за бар кодови со кои се спречува трговијата со заштитени диви животни, систем за мониторинг на чиста вода, како и за активности за подобрување на образованието на младите.

23Придонесот на Гугл во решавањето на проблеми од глобални размери, во различни региони од светот не се состои само од монетарни донации. Софтверот Google Earth многу често се користи при активности за помош при елементарни непогоди, а нивната алатка за онлајн рекламирање (AdWords) ја ставаат на располагање на непрофитни организации за промоција на нивните цели и иницијативи на страниците на Гугл на кои се наброени резултатите од различни пребарувања.

Овие бесплатни реклами за непрофитни организации во износ од 10 000 УСД месечно, во Гугл ги нарекуваат грантови и ги доделуваат врз основа на апликација поднесена од организацијата.

Програмата за корпоративно донирање на Гугл ги вклучуваат и вработените и го охрабрува нивниот придонес. Секој вработен на полно или скратено работно време во Гугл има можност за удвојување на својата донација на одредена организација или едукативна институција во висина од 6 000 УСД. Истото важи и за донации наменети за помош при елементарни непогоди, што значи дека Гугл обезбедува до 12 000 УСД годишно по вработен за удвојување на индивидуалните донации.

Дополнително, Гугл ги удвојува средствата што вработените ги обезбедиле на настани за собирање на средсва, како маратони или добротворни вечери. Исто така, доколку вработените не се во можност да издвојата средства за индивидуална донација, можат да придонесат со волонтирање во одредена организација, при што за секои 5 часа волонтерски труд на вработениот, Гугл донира 50 УСД на конкретната непрофитна организација.

Оваа организација е навистина пример за глобално делување, како на полето на бизнисот, така и во областа на општествената одговорност и корпоративното донирање.

Содржината на овој текст е оригинално објавена на:

https://doublethedonation.com/blog/2013/02/google-matching-gift-program/

Напишете коментар