[видео] За законот за донации и спонзорства во јавни дејности